fa

Hair Keratin
The site is the latest news about the best brand of keratin

itenesfrdeptruarbgcazhcsdaeletfafihihuidiwjakoltlvmsnlnoplroskslsvthtrukvi

Enter in Hair Keratin


Hair Keratin : در سال های اخیر بسیار شیک انجام درمان کراتین به موی خود است. آنها برای چیست؟ آرایشگری و شرکت های که تولید آنها را به ما بگویید ما نیاز به بازسازی و راست مو خود را، اما آنها خواهد شد? ما asisstito برای اولیه هشدار چون حاوی برخی از محصولات صاف درصد فرمالدئید است که مخل به هر دو سلمان اعمال درمان است برای مشتری است که ارسال شده. امروز قانون محدودیتی در این محصولات، و سبک مو بیشتر متمایل به مو اخبار صنعت آن می دانند و آنها را انتخاب کنید محصولات که مضر می فرماید. کراتین پروتئین رشته ای است که یک جزء ساختاری از پوست مو و ناخن است. به عنوان سیمان است که بلوک های ساختمان از ضمائم پوست را تشکیل می دهند تعریف می شود. به طور خاص، مو و ناخن است توسط تشکیل سخت كراتین را افزایش آنها را انعطاف پذیر و در همان زمان به کشش و شیمیایی و فیزیکی. صنعت لوازم آرایشی در آزمایشگاه مواد بسیار شبیه به کراتین مو بازسازی و تقویت آنها را از درون شده است. چرا که نشان می دهد که مو با همان پروتئین است که ساختار مو درمان کراتین مدت مطرح است. بنابراین در سال های اخیر درمان های خوب برای مو اما سردرگمی ضرب فوق العاده است. چون مولکول آن بیش از حد بزرگ آن، معمولا به میزان کمتر در درمان مو، ظاهر می شود اما معمولا همراه با دیگر اجزا و آنها هستند تا صاف شود و درمان مو کراتین به خودی خود نمی تواند شما را در مو قرار. پس مراقب hairstylist خود گفتگو خود بپرسید چه مواد تشکیل دهنده فعال شما انجام می دهند و اگر علاوه بر کراتین است، حاوی مواد دیگر احتمالا مضر.'

Encyclopaedic hair website

Hair Keratin capelli Hair Keratin acconciature Hair Keratin estetica Hair Keratin moda-capelli Hair Keratin salute Hair Keratin parrucchieri

Hair Keratin - Hairdressers hair health care in the salons of beauty and aesthetics, with hair style for fashion photos and sales of hair-hair care products.

Sections of Interest

Hair Keratin, hairdressers, hair, health, beauty salons, hair fashion photos, hairstyles, aesthetics, for sale, chat hair, hair loss treatment, hair loss, balayages, meches, shatush, deja-vu, Hair Keratin, Globelife, fair hair, brand hair products, hairdressing sector, companies dyes hair, professional hair products manufacturers, factory lines products for third parties, private label, hair accessories, retailers hairdresser products.
Hair Keratin, wholesale sellers hair products, dealers products for hairdressers, agents hairdressers, beauty salons, market research in the field of hair fashion, equipment for hairdressers, hair thickening, information hair, news hairdressing products, furniture stores hairstyle.
Hair Keratin, imports and exports, hairdressing supplies

Gossip & News

19 Apr 19

competitor

 

WALGREENS BOOTS ALLIANCE, ovvero una delle maggiori catene internazionali operanti nel settore della salute e della bellezza, entra nel MERCATO ITALIANO.

L’ingresso di un gruppo di tali dimensioni è un MOMENTO DI DISCONTINUITÀ in un mercato, come quello italiano, alle prese con una FASE DI PROFONDO RIPENSAMENTO della propria distribuzione, anche per effetto delle NUOVE REGOLE sulle strutture proprietarie delle farmacie.

Ad accompagnare in conferenza i manager del gruppo, ci sono il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il numero uno di Confindustria Vincenzo Boccia. Un segnale della decisione con cui il gruppo sbarca sul mercato italiano. Questo segnale di forza dovrebbe alimentare l’idea, nel BEAUTY MADE IN ITALY, che non sia rimandabile a lungo una scossa profonda al sistema.

Le RICERCHE DI MERCATO mostrano che sia sul fronte dell’E-COMMERCE sia su quello dei SOCIAL MEDIA, i marchi nazionali praticamente non esistono. Per questo ritardo ci sono ragioni strutturali, in primo luogo il fatto che la COSMESI ITALIANA è costituita da una molteplicità di piccole e medie aziende manifatturiere, dunque poco visibili al consumatore finale. Ma, attenzione, alla radice c’è anche una RAGIONE DI MENTALITÀ, in particolare sullo sviluppo di marchi propri. È proprio su questo aspetto che sarà necessario lavorare.

L’ASSENZA di marchi propri e, di conseguenza, di Brand riconoscibili, impedisce al BEAUTY MADE IN ITALY di giocarsi quella che potrebbe essere la migliore carta da giocare: opporre alla strapotenza RETAIL delle MULTINAZIONALI una convinta presenza online.

Se, fino ad oggi, l’Italia della COSMESI ha potuto vivere e produrre lontano dal consumatore finale, oggi però non può permettersi di PERDERE il treno dei nuovi canali.

19 Apr 19

olaplex

OLAPLEX, Brand di prodotti professionali per capelli, cerca INVESTITORI.

Il BRAND ha dato il mandato a Financo per esplorare diverse
OPZIONI DI INVESTIMENTO, ma la più appetibile sembra quella
dell’ingresso di un fondo di PRIVATE EQUITY nel capitale societario.

Alcune fonti rivelano che le vendite di OLAPLEX
hanno raggiunto l’anno scorso 100 milioni di dollari.

Nel 2018, OLAPLEX ha vinto una causa contro L’Oreal Uk, accusata
di violare il BREVETTO OLAPLEX con il loro prodotto Smartbond.
L’Oreal ha fatto appello alla decisione della corte e la prossima sentenza
è attesa tra la fine del 2019 e i primi mesi dell’anno successivo.

19 Apr 19

TERZI INDUSTRIE

BEAUTY BAZAR FASHION è lo short magazine
dedicato alla moda-capelli di tendenza e
TERZI INDUSTRIE, azienda leader nella produzione
di materiale in polietilene alta e bassa densità,
si è aggiudicata la copertina di questo numero !

Grazie all'esperienza maturata nel campo dell’estetica e
alla collaborazione con tecnici esperti nella preparazione
di miscele di fibre naturali e sintetiche, TERZI INDUSTRIE
è ancora più competitiva nel campo dell'estetica.

Sfoglia la rivista !

TERZI INDUSTRIE S.r.l
V.le Lombardia, 870 - 21050 Marnate (Varese) - Italia
Tel: +39 0331 601317

BEAUTY DIVISION
Via Kennedy, 1E - Cerro Maggiore (Milano) - Italia
Tel: +39 0331 1782940

19 Apr 19

Jessica Neil & Mary Geoghegan

 

Ph: Jack Eames
Make-up: Maddie Austin
Stylist: Clare Frith

hair-collections

19 Apr 19

sostenibilità

Purtroppo non esiste nemmeno un MINIMO ACCORDO fra produttori e distributori né di un decalogo che garantisca, a favore dei consumatori, da una parte la QUALITÀ del prodotto e dall'altra la SOSTENIBILITÀ dell'ambiente.

Quel che oggi si vede è solo un po' di MARKETING travestito !

La protezione dell'ambiente è un FATTORE CHIAVE e l'industria deve avere un ruolo guida ed evitare pratiche sleali.Enter in Hair Keratin